O divadle

Přesné datum založení divadla nedokážeme určit, a tak za počátek existence tohoto divadelního spolku považujeme den, kdy proběhlo první představení s názvem Galerie světového muzikálu, tedy 20. listopadu 2011. Soubor měl v této době pouhých deset členů.

Spolu se zakladateli divadla Tomášem Mrazíkem a Ondřejem Brejškou to byli další tři členové Dramatického studia pod vedením PhDr. Libuše Mílkové. Dále se jednalo o zpěváky různých kapel působících ve Velkém Meziříčí a okolí. Po několika konkurzech se počet členů rozrostl na současných dvacet třicet hodně moc.

Během svého působení divadlo nastudovalo bezpočet činoherních a hudebních inscenací, které reprízovalo ve Velkém Meziříčí pod záštitou Jupiter Clubu, ale i v okolních městech (Jihlava, Třebíč, Nové Město na Moravě…). Divadlo také bývá hostem na různých charitativních akcích a akcích určených dětem. V úloze režiséra a dramaturga se střídají Ondřej Brejška, Tomáš Mrazík, Olga Pospíšilová, Aneta Bednaříková. Pěveckou stránku inscenací má na starosti Mariana Ambrožová, dříve i Kateřina Mátlová. Choreografii souboru má na starosti Alžběta Mikyskova, dříve se na pohybové složce podílela též MgA. Aneta Beránková a Jana Mikyskova. Nasvícení konkrétní inscenace má v rukou stálý host Ondřej Adam Pokorný a s dalšími technickými náležitostmi pomáhá Štěpán Mátl.

Divadlo Ikaros si za dobu svého působení vytvořilo stálý herecký i technický kolektiv, který je schopen svá představení produkovat ve vysoké kvalitě, jež je u ochotnických souborů neobvyklá.

Kontakty:

Info@DivadloIkaros.cz

Tomáš Mrazík: 605 381 829

Google
Facebook
X